انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

لیلا جودی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

 

سوابق شغلی

سوابق اجرایی:

1-                    مسئول کمیته تبلیغات و دبیر خانه همایش در همایش داخلی نقش گیاهان دارویی در توسعه پایدار1386اسفند 22

2-                    دبیر علمی همایش در همایش منطقه ای نوآوری و شکوفایی در گیاهان دارویی22 اسفند 87

3-                    رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از تیرماه 1388 تا 1389

 

تجربیات:

1-                    شرکت در کاگاه آموزشی سنجش عناصر در خاک، آب و گیاه دانشگاه تبریز

2-                    شرکت در کاگاه آموزشی تجزیه دستگاهی روشهای استخراج و شناسایی ترکیبات دارویی و معطر موسسه تحقیقات و جنگلها و مراتع کشور

3-                    شرکت در کارگاه آموزشی گیاه درمانی شرکت باریج اسانس سازمان هلال احمر تبریز

4-                    مدرک زبان از موسسه زبان فروزش نور در مقطع Pre-Intermediate

5-                    فعالیت در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی تبریز در رابطه با بررسی خصوصیات ارقام و ژنوتیپ های گردو

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.