انگلیسی
جمعه ٢٩ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

لیلا جودی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

 

تحقیق و پژوهش

سوابق پژوهشی :

1-                    اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسی فلوریستیکی گیاهان منطقه ایلخچی (مجری) ( خاتمه یافته)

2-                    اجرای طرح پژوهشی با عنوان بررسي فلوريستيکي گياهان منطقه شرف الدين شبسترو معرفي گونه هاي دارويي و بررسي خواص ضد ميکروبي گونه هاي خانواده کاسني (مجری)(خاتمه یافته).

3-               اجرای طرح پژوهشی با عنوان مطالعه رشد ریشه دوانی گیاهان علفی و بوته ای منطقه شانجان شبستر و اثرات آن بر جلوگیری فرسایش سطحی و غیر سطحی خاک منطقه (همکار طرح) (خاتمه یافته).

4-               تالیف کتاب پیشوندهای لاتین اسامی علمی گیاهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

5-               ویرایش کتابچه چکیده مقالات همایش منطقه ای نوآوری و شکوفایی در گیاهان دارویی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.